Aprílová Diskusia s ombudsmankou

10.04.2013

SLOBODA MYSLENIA, SVEDOMIA, NÁBOŽENSKÉHO VYZNANIA A VIERY,

to je téma našej ďalšej otvorenej

Diskusie s ombudsmankou.

Tešíme sa na Vás v pondelok 15. apríla 2013

od 18:00 v Kultúrnom centre Dunaj

(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie)

Pozvanie Jany Dubovcovej prijali:

Zuzana SZATMÁRY - riaditeľka Nadácie Charty 77 a Žena Európy 1993

Anton SRHOLEC - rímskokatolícky kňazcharitatívny pracovník

Marián BALÁZS - publicista a teológ
Zobraziť všetky