Andrzej Kupicha na návšteve u verejného ochráncu práv

04.07.2002

Na základe osobnej iniciatívy poľského charge d´afaires Andrzeja Kupicha sa uskutočnilo priateľské stretnutie v mieste dočasného sídla verejného ochrancu práv. Pán A. Kupich odovzdal p. P. Kandráčovi osobný list od poľského ombudsmana prof. dr. Andrzeja Zolla v ktorom slovenského verejného ochrancu práv pozýva na seminár organizovaný vo Warszawe v máji 2003 s hlavnou prednáškou európskeho ombudsmana pána J. Soedermana.
Zobraziť všetky