Ďakujem za ocenenie Lúč z tmy

19.11.2021

Dnes mi občianske združenie eduRoma spolu s Ústavom romologických štúdií odovzdali ocenenie Lúč z tmy za záslužnú činnosť v zlepšení života Rómok a Rómov na Slovensku. Veľmi si vážim toto ocenenie, vnímam ho ako spätnú väzbu na moje aktivity, ako aj činnosť kancelárie v oblasti ochrany práv Rómok a Rómov, a to najmä marginalizovaných rómskych komunít.

Medzi dôležité témy, ktorými sa v kancelárii dlhodobo zaoberáme, sú napríklad:

⚫ segregácia vo vzdelávaní, na ktorú dlhodobo upozorňujem a odporúčam prijať opatrenia na zlepšenie stavu a docielenie desegregácie,

⚫ dostupnosť pitnej vody vo vylúčených komunitách, ktorá je základným a nevyhnutným predpokladom pre dôstojný život,

⚫ sterilizácie prevažne rómskych žien v rozpore s právom a potrebu satisfakcie vo vzťahu k dotknutým ženám,

⚫ policajné násilie, napríklad v prípade razie v Moldave nad Bodvou s poskytnutím stanoviska (amicus curiae) Európskemu súdu pre ľudské práva,

⚫ diskriminačný charakter opatrenia týkajúceho sa uzatvárania rómskych osídlení počas pandémie.

Som presvedčená, že nesmieme poľaviť a musíme opakovane upozorňovať na porušovanie základných práv Rómok a Rómov, ktoré je v demokratickom a právnom štáte neprijateľné. Pre zabezpečenie ich dôstojného života je nevyhnutné búrať predsudky, no najmä prispieť k odstraňovaniu nedodržiavania práv dotknutých ľudí.

Ešte raz ďakujem za ocenenie a gratulujem aj ostatným oceneným.
Zobraziť všetky