ĎAKUJEM, VEĽMI SI VÁŽIM NEMECKO-FRANCÚZSKE OCENENIE

11.12.2020

Pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného dňa ľudských práv mi bolo udelené nemecko-francúzske ocenenie za angažovanosť v oblasti ľudských práv a právneho štátu. Ako uviedli obe krajiny, ocenenie mi venovali za zasadzovanie sa za práva rómskej menšiny, za reprodukčné práva a za humánne štátne karanténne opatrenia. V odôvodnení svojho rozhodnutia tiež zmienili angažovanosť v otázkach rešpektovania rovnoprávnosti mužov a žien a boja proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie, alebo rodovej identity.

Francúzske a nemecké ministerstvá zahraničných vecí udeľujú spoločné ocenenie od roku 2016 pri príležitosti pripomenutia prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv 15 osobnostiam v oblasti obhajovania ľudských práv na celom svete.

Veľmi si vážim toto uznanie, považujem ho za mimoriadne vyzdvihnutie našej práce v Kancelárii verejného ochrancu práv, preto vyjadrujem vďaku celému tímu.


Na obrázku môže byť: text, v ktorom sa píše „Dakujem za nemecko-francúzske nemecko ocenenie za angažovanost V oblasti l'udskych práv a právneho štátu Verejná ochrankyna práv“
Zobraziť všetky