ĎAKUJEM PANI PREZIDENTKE ZA PODPORU

10.12.2020

Dnes sme sa mali osobne stretnúť s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou, no pre neplánovanú karanténu sme stretnutie odložili.

Veľmi si vážim podporu pani prezidentky, ktorá poukázala na dôležitú úlohu inštitúcie verejného ochrancu práv, ktorá sa prejavila aj zvýšeným počtom podnetov počas tohto náročného pandemického roku.


Ako verejná ochrankyňa práv vnímam, že v ohrození sú mnohé základné práva a slobody, ktoré núdzový stav dovoľuje obmedzovať. Treba však pritom myslieť na skutočnosť, že toto obmedzenie má tiež svoje hranice dané primeranosťou a nevyhnutnosťou v kontexte vážnosti situácie.

Z mojej pozície musím povedať, že tieto kritériá neboli pri zvládaní pandémie vždy naplnené, a preto som v niektorých prípadoch konštatovala, že dochádzalo k porušeniam základných práv a slobôd a žiadala som o nápravu.

Pandémia sa dotýka každého z nás, obzvlášť zraniteľných skupín obyvateľstva. Pre jej úspešné zvládanie je kľúčové spoločné uznanie potreby spomalenia šírenia vírusu a akceptovanie odborných a podložených odporúčaní. Samozrejme, je nevyhnutné chrániť zdravie a životy ľudí a urobiť pre to maximum. Zároveň však nezabúdajme na to, že v demokratickom a právnom štáte existujú pravidlá, ktoré musíme rešpektovať.

Prečítajte si príspevok prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej na sociálnych sieťach.
Zobraziť všetky