AKO MÔŽEME POMÔCŤ SENIOROM?

19.10.2019

Dnes sa s vami na podujatí Senior Friendly rozprávame o tom, ako a kedy môžeme pomôcť seniorom. Často ide o problémy s dávkami sociálneho poistenia, napríklad dôchodkovými dávkami, ale aj inými príspevkami. Ak úrady nepostupujú pri ich výpočte správne, môžete sa na nás obrátiť s podnetom a my sa pozrieme na to, či postup úradu porušil vaše základné práva. Podnet môžete podať písomne alebo osobne. Viac informácií, ako na to, nájdete na linku ->https://bit.ly/31s1do5

Ak ste nás dnes nestihli, informácie o tom, kedy môžeme byť pre vás nápomocní, nájdete v Ombudsmankinom sprievodcovi galaxiou orgánov verejnej správy -> https://bit.ly/2Kt9Rf9
Zobraziť všetky