AKO JE TO SO ZVYŠOVANÍM POPLATKOV ZA ŠKÔLKY PODĽA BYDLISKA?

08.08.2019

Nedávno sa na nás obrátili rodičia, ktorí namietali odlišné zaobchádzanie s deťmi pri určovaní poplatku za ich vzdelávanie v materskej škole. Nesúhlasia s tým, že sumy sú výrazne rozdielne a líšia sa len na základe miesta trvalého pobytu detí. Pri preskúmavaní podnetu som sa stretla s problémom odlišného postoja viacerých inštitúcií k ústavnej akceptovateľnosti takejto právnej úpravy.

Keďže mojím cieľom je prispieť k riešeniu situácie, požiadala som o stanovisko dotknutú samosprávu – mestskú časť Bratislava-Petržalka, a tiež Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zároveň som si vyžiadala vyjadrenie aj od Generálnej prokuratúry, ktorá podľa medializovaných informácií zvyšovanie poplatkov na základe miesta trvalého pobytu nepovažuje za diskriminačné. Viac info v článku: https://bit.ly/2OJFsOP

Po doručení vyjadrení a ich vyhodnotení zaujmem k problematike stanovisko a zvážim aj uplatnenie svojich ďalších kompetencií, vrátane možnosti iniciovať konanie o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde Slovenskej republiky.

Foto: Unsplash
Zobraziť všetky