AKO JE TO S OČKOVANÍM MLADŠÍCH ĽUDÍ SO ZÁVAŽNÝMI OCHORENIAMI?

26.03.2021

Viacerí ste sa na mňa obrátili, pretože sa domnievate, že stanovené podmienky vakcinácie diskriminujú istú časť obyvateľstva.

  • Poukazujete tiež na nedostatky spočívajúce v nemožnosti výberu iného druhu očkovacej látky ako AstraZeneca vo vekovej skupine do 69 rokov. Táto možnosť nie je k dispozícii ani v prípade, keď lekár alebo lekárka konštatuje kontraindikácie.
  • Konkrétne namietate, že do procesu aktuálnej fázy očkovania nie sú zaradení mladší ľudia so závažnými ochoreniami, u ktorých existuje riziko vážneho priebehu ochorenia COVID-19.
  • Problémy vidíte aj v praktickej stránke zabezpečenia očkovania rizikových skupín, napríklad onkologických pacientov a pacientiek.

Obrátila som sa preto na ministerstvo zdravotníctva so žiadosťou o stanovisko. Požiadala som o informácie o tom, či a prípadne v akom časovom horizonte má ministerstvo zámer sprístupniť možnosť očkovania proti ochoreniu COVID-19 aj osobám so závažnými ochoreniami, u ktorých existuje riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na ich vek.

Taktiež som ministerstvu adresovala otázku, či zavedie možnosť výberu konkrétneho druhu očkovacej látky (napríklad v prípadoch lekársky konštatovanej kontraindikácie alebo nevhodnosti podania konkrétneho druhu očkovacej látky).

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „Počíta očkovaci systém S mladšími lud'mi so závažnymi diagnózami? Verejná ochranky na práv“
Zobraziť všetky