AKO ŽIJÚ NAŠI SENIORI V ZARIADENIACH? ZISŤUJEME V TERÉNE

06.09.2019

Pokračujeme v prieskume zameranom na život seniorov v zariadeniach priamo v teréne. Zisťujeme, ako naši seniori žijú, ako k nim pristupuje personál, či je dostatočne rešpektované ich právo na súkromie, v akom prostredí sú umiestnení, ale aj či majú dosť priestoru na aktivity, o ktoré sa zaujímajú a podobne.

Vo väčšine zariadení, ktoré sme navštívili, sme sa stretli s ľudským a obetavým prístupom personálu, čo je pre túto prácu nesmierne dôležité a považujeme to za veľké plus.

Na druhej strane sme sa však stretli aj s nedostatočným individuálnym prístupom k našim seniorom. Toto je dôsledok pretrvávajúcej inštitucionalizácie, ktorá predstavuje jeden z najzásadnejších problémov mnohých zariadení na Slovensku. Ide s ním ruka v ruke nezmyselné obmedzovanie seniorov pri rozhodovaní sa o základných denných aktivitách, akými sú napríklad stanovenie času budíčka, raňajok či sprchovania sa. Podmienky, pravidlá a priestory týchto zariadení majú čo najviac umožňovať život v zmysluplnej komunite, ako aj dávať každému jednotlivcovi priestor na rozhodovanie o sebe.

O ďalších zisteniach z prieskumu v teréne sa dozviete v kompletnej správe, ktorú predstavíme ešte na jeseň tohto roka.
Zobraziť všetky