AKO BY MALA VLÁDA POSTUPOVAŤ, ABY OCHRÁNILA SENIOROV?

23.04.2020

V rámci ochrany práv seniorov v zariadeniach je kľúčové zabezpečenie testovania, ako aj ďalších dôležitých opatrení.

Pri riešení situácií je potrebné pripraviť kvalitný krízový plán a zabezpečiť dostatok ochranných pomôcok, personálu a materiálnych podmienok pre prípad, že sa v zariadení potvrdí nákaza (napríklad náhradné ubytovanie a podobne).

S pripravenosťou súvisia aj jasne nastavené pravidlá a postupy. Na rozdiel od zákazu návštev v zariadeniach, krízový štáb ešte stále nevyhlásil zákaz vychádzania ich klientov a zariadenia teda tápajú v právnej neistote.

Pre správne aplikovanie všetkých potrebných opatrení v praxi je rovnako dôležitá aj dostatočná informovanosť. Tú je možné zabezpečiť spustením informačnej kampane, aby riaditelia, riaditeľky a personál zariadení vedeli, ako majú postupovať počas krízy. Informácie sa, samozrejme, musia dostať aj k seniorom.

V neposlednom rade je potrebné dbať o psychické zdravie seniorov, podporovať ich aktivity a aj pomáhať im udržiavať sociálne kontakty spôsobom, ktorý je v aktuálnej situácii možné zabezpečiť (napríklad telefonát, komunikácia prostredníctvom sociálnych sietí a pod.).

V súvislosti s ochranou práv seniorov, ktorí sa nenachádzajú v zariadeniach, je taktiež dôležité brať do úvahy, že patria do ohrozenej skupiny. Osamelí starší ľudia sa aktuálne ocitli v ťažkej situácii, preto je potrebné myslieť aj na pomoc pre nich, či už ide o psychologickú alebo inú pomoc. Tu vidím dôležitú úlohu samospráv, ako aj dobrovoľníkov.

Viac sa dočítate v paneli expertiek na webe Denníka N.
Zobraziť všetky