AKÉ SÚ AKTUÁLNE OTÁZKY RÓMSKEHO JAZYKA A KULTÚRY?

16.11.2018

S radosťou som prijala pozvanie na tohtoročnú konferenciu “Romologické diskurzy - RODI 2018” v Nitre, ktorú som včera otvorila krátkym príspevkom.

V súčasnosti je veľmi potrebné zachovávať historický odkaz v kontexte zachovávania rómskej kultúry a záchrany rómskeho jazyka. Základom pre pochopenie rómskej kultúry je odlíšenie charakteristických čŕt tohto etnika od dôsledkov chudoby. Zároveň je kľúčom nájsť také riešenia, ktoré ľuďom z marginalizovaných komunít a sociálne znevýhodneného prostredia pomôžu vymaniť sa z generačnej chudoby. V tomto kontexte má svoje nezastupiteľné miesto aj vzdelávanie - či už zavedenie povinnej predškolskej dochádzky alebo krokov pre zabránenie segregácie a diskriminácie v školách.
Zobraziť všetky