AKÁ JE SITUÁCIA ĽUDÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA V ŽILINE?

14.05.2018

Na regionálnom výjazde v Žiline sme sa pozreli na otázku bývania rodín, ktoré po požiari v bytovke na Bratislavskej ulici dodnes žijú v unimobunkách. Mesto im po mimoriadnej situácii, ktorá sa odohrala v roku 2016, poskytlo do podnájmu náhradné bývanie v kontajneroch. V týchto priestoroch však v súčasnosti stále bývajú a čakajú na vhodnejšie riešenie. V jednom z obytných kontajnerov s tromi posteľami v stiesnených priestoroch žije napríklad aj osemčlenná rodina. Mesačné náklady zahŕňajúce nájomné a poplatky za energie vychádzajú na 200 €. Na stretnutí so zástupcami odboru sociálneho a bytového mesta Žilina sme sa dozvedeli, že na to, aby im mesto pridelilo iný nájomný byt, nesmú byť dlžníkmi a musia mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.

Obytný kontajner na Bratislavskej ulici v Žiline

Podmienka bezdlžnosti voči mestu sa týkala aj bezplatnej mestskej dopravy pre deti. Ak ich rodičia neplatili za komunálny odpad, z detí sa stali dlžníci bez možnosti využívať dopravu zadarmo. Tento princíp je v rozpore s ústavou, na čo som upozorňovala a od januára sa situácia vyriešila zrušením spomínanej podmienky.

V spomínanej zóne, kde rodiny žijú v unimobunkách, mesto zriadilo komunitné centrum, o ktoré sa starajú dve sociálne pracovníčky. Majú s týmito ľuďmi pracovať, informovať ich, pomáhať deťom s učením. Priestory centra sú však pomerne malé a dvere sú každodenne otvorené len do 16-tej hodiny.

Okrem otázky bývania ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia sme sa pozreli aj na vzdelávanie. Žilina minulý rok zrušila Základnú školu na Hollého, ktorú navštevovali rómske deti. Tie boli po zatvorení školy porozdeľované do základných škôl po celom meste. Situácia je aj napriek tomu alarmujúca. Zaujímalo nás, ako sa im v novom školskom prostredí darí. Proces integrácie je dlhodobý, ale učitelia a učiteľky sa deťom snažia pomáhať. Problémom je však nízky počet asistentov, ako sme sa dozvedeli na ZŠ Jarná.

Špeciálna ZŠ Gaštanová

ZŠ Jarná

Centrum pre výskum etnicity a kultúry, ktoré organizuje doučovanie s dobrovoľníkmi na ZŠ Gaštanová, sa snaží pomáhať žiakom a žiačkam vo vzdelávaní. Aktivitu centra považujem za výborný spôsob ako podporiť deti zo sociálne znevýhodneného prostredia pri zvládaní školských povinností a ich napredovaní.

Počas výjazdu v Žiline sme navštívili aj detské advokačné centrum Náruč, ktoré poskytuje ochranu obetiam domáceho a sexuálneho násilia. Je veľkým krokom vpred, že občianske združenie Náruč vytvorilo v centre špeciálne zariadenú výsluchovú miestnosť pre deti, ktorá samotný proces výsluchu výrazne uľahčuje. Centrum poskytuje miestnosť vyšetrovateľom, tí ju však nevyužívajú vždy a často ostávajú pri zastaraných spôsoboch vypočúvania, ktoré však pre deti môžu byť traumatizujúce.

Detské advokačné centrum Náruč
Zobraziť všetky