AKÁ JE BUDÚCNOSŤ EURÓPSKEJ ÚNIE A AKÉ VÝZVY ČAKAJÚ OMBUDSMANOV?

12.03.2018

Koncom minulého týždňa sme sa v Bruseli na Konferencii Európskej siete ombudsmanov stretli aj s európskou ombudsmankou Emily O´Reilly. Počas konferencie sme diskutovali o budúcnosti Európskej únie a nových výzvach pre ombudsmanov.

zľava: zástupca vedúceho odboru základných práv a slobôd Tomáš Čitbaj, európska ombudsmanka Emily O´Reilly, vedúce Kancelárie verejnej ochrankyne práv Marián Török.

K téme menšín ako jednému z najdôležitejších problémov, ktorými sa v budúcnosti musíme na Slovensku zaoberať, sa za nás vyjadril Tomáš Čitbaj z odboru základných práv a slobôd. Prezentoval zistenia verejnej ochrankyne práv z prieskumov k prístupu k pitnej vode a upozornil, že napriek jej odporúčaniam doteraz neboli zo strany štátu prijaté také opatrenia, ktoré by prispeli k zlepšeniu situácie. Prístup k pitnej vode je pritom základným ľudským právom a štát musí urobiť všetko pre to, aby bol každému človeku zabezpečený. Na situácii je najhoršie, že štát disponuje európskymi zdrojmi, z ktorých je možné čerpať príspevky na podporu prístupu k pitnej vode, ale starostovia obcí o ich čerpanie prejavili len minimálny záujem. Okrem tohto problému Tomáš Čitbaj upozornil tiež na neustále stagnovanie v oblasti vzdelávania rómskych detí.

Ďalšou nosnou témou konferencie týkajúcou sa vízie do budúcnosti, boli sociálne siete. K skúsenostiam s komunikáciou s verejnosťou a prezentácii práce verejnej ochrankyne práv na jednotlivých sieťach sa vyjadril vedúci kancelárie Marián Török.
Zobraziť všetky