Živá prehliadka XVII. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže pod záštitou verejného ochrancu práv

14.05.2010

Dňa 14. mája 2010  sa  pod záštitou verejného ochrancu práv uskutočnila živá prehliadka XVII. ročníka olympiády tvorivosti detí a mládeže reedukačných centier, diagnostických centier a liečebno-výchovných sanatórií v Záhorskej Bystrici. Podujatie bolo organizované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, Krajským školským úradom v Bratislave, Združením odborných učilíšť Slovenskej republiky a Diagnostickým centrom pre mládež Záhorská Bystrica v spoločenskom dome v Záhorskej Bystrici. Verejný ochranca práv ocenil víťazov v kategóriách výtvarná tvorba, literárna tvorba, dramatická tvorba, hudobná a tanečná tvorba. Okrem cien poroty bola udelená aj cena verejného ochrancu práv. Po skončení prehliadky verejný ochranca práv slávnostne pokrstil recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie "Práca s rodinou - Križovatky I 2009".
Zobraziť všetky