ŽILINA - OZNAM O ZMENE MIESTA PRIJÍMANIA V REGIÓNE

20.11.2005

Kancelária verejného ochrancu práv oznamuje všetkým podávateľom podnetov nasledovné:

V meste ŽILINA sa s účinnosťou od novembra 2005 mení miesto prijímania podávateľov podnetov. Prijímanie stránok sa bude uskutočňovať v priestoroch Úradu žilinského samosprávneho kraja na Komenského 48 v Žiline.
Rozvrh úradných dní, t. j. každý prvý štvrtok v mesiaci ani spôsob objednávania prostredníctvom Kancelárie verejného ochrancu práv sa nemenia.
Zobraziť všetky