Želanie verejného ochrancu práv do roku 2009

30.12.2008

Verejný ochranca práv Pavel Kandráč do nového roka 2009 želá občanom, aby ich práva boli uctievané, aby sa  v našej krajine konalo v rámci právnych predpisov, aby zákonodarná, výkonná a napokon i súdna moc presadzovali záujem občanov, samozrejme v rámci právneho poriadku, aby princíp dobrej správy bol prioritný tak v spoločenskom, ako aj politickom živote.

„Želám  všetkým zdravie, šťastie, pokoj, aby vzťahy v spoločnosti rešpektovali slušnosť a vďačnosť. Aby sa ľudia voči sebe nesprávali nepriateľsky, ale tak, ako sa človek k človeku správať má.“
Zobraziť všetky