Štipendijný program pre stredoškolákov

07.10.2013

Organizácia „Člověk v tísni – Slovensko“ už od roku 2010 realizuje Štipendijný program, prostredníctvom ktorého a vďaka príspevkom od dobrovoľných darcov, majú deti zo sociálne znevýhodneného prostredia väčšiu šancu získať vyššie a kvalitné vzdelanie.

V programe chce organizácia pokračovať aj v školskom roku 2013/2014. Ak chcete pomôcť, môžete sa do tohto programu zapojiť aj Vy - aj malá suma (5-10 Eur mesačne) môže niečo zmeniť a ovplyvniť nielen budúce vzdelanie dieťaťa, ale aj jeho šance na iný život.

Tento Štipendijný program je určený žiakom a žiačkam stredných škôl. S deťmi a ich rodinami pracujú sociálni pracovníci v komunitných centrách a okrem finančnej podpory im poskytujú pomoc pri riešení akýchkoľvek ďalších problémov spojených so štúdiom. Rodiny sa pri vstupe do programu zároveň zaväzujú, že budú dohliadať nielen na pravidelnú dochádzku dieťaťa do školy, ale aj  na výsledky, ktoré dieťa v škole dosahuje. V prípade porušenia niektorej z podmienok je dieťa z programu vyradené.

Viac informácií o tom, ako môžete pomôcť, ale aj potrebné kontakty nájdete TU.
Zobraziť všetky