Školenie zamestnancov Národnej rady SR

05.08.2002

V dňoch 5.8.2002 - 6.8.2002 sa uskutočnilo školenie zamestnancov Národnej rady SR, ktoré sa realizovalo v zmysle zákona č.312/2001 Z.z. o štátnej službe. Doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. prednášal prítomným účastníkom vzdelávacieho sústredenia o postavení a úlohe verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky