ГРОМАДСЬКИЙ ЗАХИСНИК ПРАВ

Ви думаєте, що всупереч правовому порядку (кодексу) абож принципами демократичної та правової держави були порушені чи пошкоджені Ваші основні права та свободи під час провадження вашого діла (вашої справи), прийняття рішення абож бездіяльністі органу громадянської справи ?

Якщо TAK, так можете використати цей формуляр для подання почину громадський захисник прав.

Попередження пре заявників починів:

  • Із подання повинно чітко випливати, якої справи воно стосується, проти якого
  • громадський захисник прав не мусить оформляти (рішити) анонимний почин,
  • в контакті з громадським захисником прав можете уживати свою материнську (рідну) мову,
  • з цільом прискорення вивчення, перегляду та перевірки Вашого почину просимо Вас, щоб Ви додали копії всіх документів, котрі доказують Ваші твердження
  • для оформлення та рiшення Вашого почину у відношенні до громадського захисника прав можете уповноважити i iншу особу.

Ми будемо намагатися, щоб Ваш почин був вирішений як можна скоріше у відповідності з чергою, в якій нам був доручений.

Законом про громадського захисника прав не визначені жодні законні терміни для.

Хто є громадським захисником прав?
("Діяльність захисника громадських прав", "Правомочності та кометенції громадського захисника прав", "Хто та як може подати почин ?", "Основні права та свободи упорядковані в другій частині конституції Словацької Республіки ", "Найчастіші питання та відповіді")


PDF

MS Word

ХОЧЕТЕ ПОДАТИ ПОЧИН?

I. Данi вiдносно заявника почину

A. Фiзична особа

Iм'я
Прiзвище
Адреса
Телефон/факс
Email

 

B. Юридична особа (Iм'я та прiзвище статутарного представника (заступника), юридичного представника (заступника))

Назва фірми
Мiсцезнаходження  
Адреса: (мiсцезнаходження)
Телефон/факс
Email
Заступник

 

УВАГА: особисті дані у поданні вказувати не обовᕀзково, подання вважатиметься анонімним; таке подання громадський захисник прав”язаний.

II. Відносно якої річі та відносно кого почин є спрямований

Почин спрямований проти:
Міністерство
Інший центральний орган державної справи
Селище ( селищний(муніципальний уряд/муніципалітет, сільський) уряд )
Вище територіальне ціле
Крайовий уряд
Районний уряд
Соціальне страхове товариство
Страхове товариство охорони здоров'я
Уряд праці та соціальних річі
Катастр нерухомого майна
Органи управління судами та розпорядчі органи судів
Інший орган громадської справи
котре в конфлікті з правовим кодексом абож з принципами демократичної та правової держави.
III. Стислий зміст почину:IV. Додатки:

(введіть назви документів, котрі прикладаєте до почину, у випадку більшої кількості введіть хоч їх кількість – додавайте фотокопії документів).
V. Дозвіл на опрацьовуваня особистих даних:

Цим а своїм підписом даю Канцелярії громадського захисника прав, у відповідності з законом № 428/2002 Зб. з. про охорону особисти даних, своє погодження з опрацьовуваням особистих даних, в тому числі особистих даних особливої категорії, у змісті всих особистих даних введених у почині та прикладених у додатках.

Цей дозвіл щодо опрацьовуваня моїх особистих даних буде дійсний під час вивчення, перегляду, перевірки почину та подальшої архівації у відповідності з регістраційним порядком Канцелярії громадського захисника прав.

З можливим опублікуванням мойого випадку в медiах:

погоджуюся
не погоджуюся