Верейный хранитель прав

Думате, же были в розпорі з правным порядком або прінціпами демократіцького і правного штату порушены основны права і слободы при выконуваню, вырішованю або недіятельстві орґану верейной справы?

КедьГЕЙ, можете схосновати предложеный формулар на поданя почіну верейному хранительови прав.

Указник про подателів почінів:

  • з почіну мусить быти ясно, якого проблему ся дотыкать, проти котрому орґану верейной справы є заміряный і чого ся подаватель домагать,
  • анонімный почін верейный хранитель прав не мусить выбавовати,
  • в контакті з верейным хранительом прав можете хосновати свій материньскый язык,
  • з цільом штонайскорішого проаналізованя Вашого почіну Вас просиме, жебы сьте приложыли вшыткы документы в копіях, котры потверджують Вашы тверджіня,
  • на выбавіня вашого почіну в одношіню к верейному хранительови прав можете сповноміцнити іншу особу.
  • верейный хранитель прав фунґує і в реґіонах Словеньска, конкретнішы інформації на контактнім чіслі 02/4828 7401, 02/4363 4906.

Ваш почін ся будеме намагати выбавити штонайскорше в смыслі порядку, в якім нам быв дорученый.  

Закон о верейнім хранительови прав не становлює на выбавіня почіну верейному хранительови прав жадны законны терміны

Хто є верейный хранитель прав?
(„Компетенція верейного хранителя прав“, „Правоміц верейного хранителя прав“, „Хто і як може подати почін?“, „Основны права і слободы суть управлены в другій главі Уставы Словеньской републікы“, „Найчастішы вопросы і одповіді“)PDF

MS Word

Хочете подати почін?

I. Дата о подательови почіну

A. Фізіцька особа

Мено
Прізвіско
Адреса
Телефон/факс
Email

 

B. Правницька особа (штатутарный заступца, правный заступца)

Мено
Адреса  
Адреса
Телефон/факс
Email
Заступца

 

УКАЗ: особны дата не суть повиннов обсяговов належностьов почіну, але почін, в котрім подаватель не наведе своє мено, призвіско і адресу (правницька особа назов і місце, центер) є анонімным почіном, котрый верейный хранитель прав не мусить выбавовати.

II. В якім проблемі і проти кому є заміряный почін

Почін їднаню вырішованю заміряный проти:
міністерства
іншого централного орґану штатной справы
села/ сельского уряду
высшого теріторіалного уряду
крайского уряду
обводного уряду
Соціалній поістьовні
Здравотній поістьовні
уряду роботы, соц. річі і родины
катастру негнутельности
Орґаны ряджіня і справы судів
іншому орґану штатной справы
якы суть в розопрі з правным порядком або прінціпами демократіцького і правного штату.

Vec


III. Короткый обсяг почіну (чого ся домагате):IV. Додаткы:

(наведьте документы, котры прикладате ку почіну)
VI. Доволіня на спрацованя особных дат:

Тым давам канцеларії верейного хранителя прав в смыслі закона ч. 428/2002 З. з. о храніню особных дат высловне доволіня на спрацованя особных дат, як і особных дат окремой катеґорії, в розсягу вшыткых окремых дат, наведеных в почіні і в приложеных додатках.

Доволіня на спрацованя моїх особных дат буде платне на добу проскуманя почіну і наслідной архівації в смыслі реґістратурного порядку в Канцеларії верейного хранителя прав.

Пригодне публікованя мого пріпаду в медіях:

доволюю
не доволюю