19.10.2021

S hlbokým zármutkom som prijala správu o úmrtí čestnej predsedníčky Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR a dlhoročnej členky Výkonného výboru Márie Duračinskej. Touto stratou prichádzame o výnimočnú osobu, ktorá sa aktívne zasadzovala za práva ľudí s nervovosvalovými ochoreniami.

Mimoriadne som si vážila prácu Márie Duračinskej a rovnako si cením aj činnosť OMD v SR, organizácie, ktorej som minulý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv venovala poďakovanie za prínos v oblasti ochrany ľudských práv. Považujem totiž aktivity organizácie na pomoc deťom i dospelým s nervovosvalovými ochoreniami, či už ide o odborné poradenstvo, poskytovanie konzultácií a podobne, za významné a dôležité pre inklúziu i scitlivovanie spoločnosti.

Ďakujem Márii Duračinskej za jej prínos a boj za práva ľudí s nervovosvalovými ochoreniami. Cítim s jej blízkymi i členkami a členmi OMD v SR. Prajem vám veľa síl na prekonanie tejto bolestivej straty.
Zobraziť všetky