O SPRAVODLIVOSTI A OCHRANE PRÁV ​S NOVOU MINISTERKOU

02.04.2020

Dnes som sa osobne stretla s novou ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Aj napriek mimoriadnej situácii súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu považujem za potrebné venovať sa ochrane základných práv a slobôd aj v oblastiach, ktoré nie sú priamo prepojené so súčasnou situáciou, ale sú dlhodobo predmetom komunikácie medzi Ministerstvom spravodlivosti SR a Kanceláriou verejného ochrancu práv.

Na stretnutí som ministerke poskytla prehľad navrhovaných odporúčaní, ktoré sa viažu k rezortu justície a vychádzajú zo súhrnného prehľadu zistení verejného ochrancu práva za obdobie 2016 – 2020 a doteraz neboli zrealizované.

Diskutovali sme o národnom preventívnom mechanizme na miestach s obmedzenou osobnou slobodou, ale aj o prieťahoch v súdnom konaní. Osobitnú pozornosť sme venovali problematike obetí trestných činov. Zdôraznila som, že by mala byť súčasťou komplexného návrhu legislatívnych zmien, ktoré posilnia postavenie detských obetí násilia v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu. A to vrátane reálneho zabezpečenia participujúcich subjektov ku koordinovanej, multidisciplinárnej spolupráci v prípadoch násilia páchaného na deťoch s cieľom pomôcť deťom a ich rodinám.
Zobraziť všetky