17.04.2014

NEODMIETAJME OCHRANU ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD OBČANOM UKRAJINY,
KTORÍ NÁS O ŇU POŽIADAJÚ

Ako verejná ochrankyňa práv som s ľútosťou zaregistrovala vyhlásenia predsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o tom, že Slovenská republika prijala na hranici s Ukrajinou „neštandardné“ opatrenia v utajenom režime. Prví štyria občania Ukrajiny, ktorí požiadali o medzinárodnú ochranu, údajne po „diskusii“ so slovenskými orgánmi „...si to za chvíľku rozmysleli a sami sa vrátili naspäť“.

Som presvedčená o tom, že podobne ako Poľsko, aj Slovenská republika je povinná prejaviť potrebnú mieru solidarity a otvoriť svoje hranice pre prípadných utečencov z krajiny, v ktorej hrozí vojenský konflikt, a nie pred takýmito ľuďmi uzatvárať svoje hranice.

Apelujem na zodpovedné orgány verejnej správy, aby preukázali osobám, ktoré požiadajú o medzinárodnú ochranu na našom území, rovnakú mieru pochopenia a podpory, aká sa dostala našim občanom, ktorí opustili svoju vlasť, po jej okupácii v roku 1968.

Prejavme svoju ľudskosť a nezatvárajme pred nimi svoje dvere a srdcia.

 

                                                                                                                                                                                                          

Zobraziť všetky