06.02.2014

Vyhlásenie verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej k uzneseniu
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
z 5. februára 2014

„Oceňujem, že Rada vlády sa doposiaľ ako prvý orgán vecne zaoberala obsahom mojej správy o policajnom zásahu v Moldave nad Bodvou a vítam podporu, ktorú Rada vlády vyslovila mojej činnosti.

Zároveň však musím upozorniť na to, že nie je dôvod čakať s prijatím opatrení zameraných na posilnenie ochrany základných práv a slobôd, ktoré som navrhla (kamerové systémy a zriadenie nezávislého kontrolného orgánu), keďže neexistuje žiadna súvislosť medzi ich zavedením do praxe a prípadnou trestnoprávnou zodpovednosťou jednotlivcov, ktorú v súčasnosti z iniciatívy generálnej prokuratúry opakovane skúma inšpekcia ministerstva vnútra.“

Viac informácií o rokovaní Rady vlády si môžete prečítať v správe TASR (TU)
Zobraziť všetky