31.01.2014

„K štýlu mojej práce patrí aj to, že novinárom odpovedám na ich otázky. Ak sa viacerí zaujímajú o nejakú tému, tak jedným z najefektívnejších spôsobov je práve brífing, kde môžem odpovedať bez rozdielu všetkým médiám.
Už od prvého dňa vo funkcii navrhujem, aby mala Kancelária verejného ochrancu práv 8 regionálnych pracovísk, keďže úlohou verejného ochrancu práv je podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd zisťovaním nedostatkov, poukazovaním na ne a navrhovaním opatrení. Ich riešenie je však plne v rukách výkonnej moci.
Ak teda platí filozofia, ktorú po predsedovi parlamentu prezentoval aj premiér, že verejný ochranca práv by mal byť čo najbližšie k problémom, na ktoré poukazuje, tak by bolo správne presťahovať aj vládu alebo minimálne niektoré ministerstvá, napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Boli by tak bližšie k problémom, na ktoré poukázal verejný ochranca práv, aby ich oni mohli riešiť,
“ uviedla verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová vo svojej reakcii na dnešné vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica.

Reakcia verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na verejné vyjadrenie predsedu NR SR Pavla Pašku o ponuke,
aby inštitút verejného ochrancu práv sídlil v Banskej Bystrici.

"Písomne som sa obrátila na predsedu NR SR so žiadosťou, aby Kancelárii verejného ochrancu práv NR SR poskytla priestory Severných hradieb Bratislavského hradu, keďže tieto priestory má v správe NR SR.
Na osobnom rokovaní mi Pavol Paška ústne na túto žiadosť uviedol, že tieto priestory mi NR SR nemôže poskytnúť z dôvodu, že budú v krátkom čase rekonštruované. Toto sa udialo v máji 2012 a opakovane aj v máji 2013.
Pretože žiadnu konkrétnu ponuku či adresu pre umiestnenie Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci Banskej Bystrice, ale ani na inom mieste v Slovenskej republike, som od predsedu parlamentu nikdy nedostala, tak som ju nemohla ani odmietnuť."
Zobraziť všetky