11.11.2013

Pozývame Vás na ďalšiu otvorenú

Diskusiu s ombudsmankou 

už v pondelok 18. novembra 2013 od 18:00 v Kultúrnom centre Dunaj
(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie) 

hovoriť budeme nielen  

O PRÁVACH DIEŤAŤA
a
PÔSOBNOSTI KOLÍZNYCH OPATROVNÍKOV,

ale prvýkrát verejne predstavíme aj 

najnovšiu správu verejnej ochrankyne práv o tom,

 AKO SI ŠTÁT PLNÍ SVOJE POVINNOSTI

V TEJTO OBLASTI.

 

Na zaujímavú diskusiu s Vami sa tešia aj:

otec a aktivista Igor MAROŠ,

riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR Nitra Bronislava PEKÁROVÁ,

riaditeľka Linky detskej istoty UNICEF Eva DZURINDOVÁ,

a Oľga BINDASOVÁ, odborný garant pracovnej skupiny, ktorá Správu pripravila.
Zobraziť všetky