02.10.2013

Vážení občania,

od 2. októbra 2013, žiaľ, nie je možné podávanie podnetov verejnej ochrankyni práv elektronickou cestou, teda prostredníctvom formulára na našej internetovej stránke.

Za túto komplikáciu sa Vám ospravedlňujeme, na odstránení technického problému, ktorý je mimo Kancelárie verejného ochrancu práv, intenzívne pracujeme a veríme, že Vás čím skôr budeme môcť informovať o opätovnom fungovaní nášho elektronického formulára.

Vaše podnety verejnej ochrankyni práv môžete naďalej podávať buď písomne (poštou, faxom, e-mailom): Kancelária verejného ochrancu práv, Nevädzová 5, P. O. Box 1, 820 04  Bratislava 24 
          fax:      +421/2/48 28 72 03
          e-mail: sekretariat@vop.gov.sk
       
alebo osobne formou zápisnice:
- v sídle Kancelárie verejného ochrancu práv  na Nevädzovej 5 v  Bratislave–Ružinove každý  pracovný  deň  v   čase  od  8.00 hod. do 16.00 hod. bez potreby objednania sa vopred,
 
- na základe predchádzajúceho telefonického objednania sa na t.č. 02/482 87 239 aj v kancelárii na Mestskom úrade v Banskej Bystrici (Ulica ČSA 26, prízemie - č.dv. 63), a to v každý nepárny štvrtok v čase od 9:30 do 15:00.
Zobraziť všetky