22.04.2013

STRETNUTIE VEREJNÝCH OCHRANCOV PRÁV ČLENSKÝCH KRAJÍN V4,

10. – 12. apríl 2013, Častá Papiernička.

PÔSOBNOSŤ VEREJNÝCH OCHRANCOV PRÁV VO VZŤAHU K PRESADZOVANIU DOBREJ SPRÁVY

Hostiteľka:    Jana Dubovcová – verejná ochrankyňa práv SR
Účastníci:      Pavel Varvařovský – verejný ochranca práv ČR, Máté Szabó – komisár pre základné práva                       MR, Irena Lipowicz – verejná ochrankyňa práv PR

Verejní ochrancovia práv členských krajín V4, na svojom pravidelnom pracovnom stretnutí, ktoré sa tento rok uskutočnilo v Slovenskej republike, hovorili o úlohách a kompetenciách verejného ochrancu práv pri presadzovaní dobrej správy vecí verejných. Diskutovali aj o praktických skúsenostiach zo svojej činnostia a o aktuálnych otázkach, ktoré súvisia s činnosťou ich úradov v jednotlivých krajinách.

Verejní ochrancovia práv krajín V4 sa zhodli na tom, že ich úlohou je byť „očami a ušami“ parlamentov. Svojou nezávislou správou o poznatkoch zo svojej činnosti prispievajú k lepšej informovanosti parlamentu. Svoju správu predkladajú parlamentu na diskusiu a zvažovanie nimi navrhnutých opatrení. Verejní ochrancovia práv krajín V4 považujú za správne, aby sa parlament oboznamoval s ich správou bez hlasovania, ktoré môže byť pokušením politicky hodnotiť činnosť verejného ochrancu práv.

TU si môžete prečítať podrobnú Informáciu verejnej ochrankyne práv o obsahu pracovného stretnutia verejných ochrancov práv členských krajín V4 v Slovenskej republike.

V prípade záujmu si celé záverečné uznesenie z rokovania verejných ochrancov práv členských krajín V4 môžete prečítať TU.

Históriu doterajších "Stretnutí verejných ochrancov práv členských krajín V4" nájdete TU.
Zobraziť všetky