04.06.2012

Oficiálne prijatia a rokovania v Kancelárii verejného ochrancu práv:

04.06.2012 – predstavitelia ZMOS - predseda Jozef Dvonč, výkonný podpredseda Milan Muška

06.06.2012 – predstavitelia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu – predseda Jaroslav Ivor, výkonný podpredseda Peter Kuruc
Zobraziť všetky