28.09.2009

Dňa 28. septembra 2010 sa konal ďalší zo seminárov organizácie TIS Slovensko k problematike whistleblowingu. Hlavnou témou tohto stretnutuia boli otázky spojené s teóriou a praxou v tejto oblasti, právnymi otázkami ochrany zamestnancov, zvyšovaním právneho vedomia a prevenciou. Zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv v rámci semináru prezentovala skúsenosti a postupy pri vybavovaní podnetov verejným ochrancom práv, riešenie anonymných sťažností a ochranu identity podávateľov podnetov.
Zobraziť všetky