09.11.2009

Na pozvanie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky sa v pondelok 9. novembra 2009 verejný ochranca práv zúčastní slávnostného večera pri príležitosti odovzdávania Národnej ceny za kvalitu 2009, konaného pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.
Zobraziť všetky