FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Adam Kováč

Vážení občania,

          vitajte na webe verejnej ochrankyne práv. Verím, že tu nájdete potrebné informácie nielen o mojej činnosti, ale aj o činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, o jej pôsobnosti a právomociach, či o spôsobe, akým sa na nás môžete obrátiť so svojimi podnetmi.
          Mojou ambíciou je zosilniť Váš hlas, hlas občanov, aby rezonoval v činnosti verejnej správy, a tým napomôcť prinavráteniu dôvery ľudí k verejnej moci na Slovensku. Verím, že verejná moc musí byť vykonávaná v dobrej viere, spravodlivo, múdro a s ohľadom na jej skutočný účel. V tomto duchu budem vykonávať aj moju prácu verenej ochrankyne práv.

                                                                               Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. 
                                                                                        verejná ochrankyňa práv