Správy o činnosti

Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov: „Verejný ochranca práv predkladá národnej rade každý rok v prvom štvrťroku správu o činnosti, v ktorej uvedie svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a jeho návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov.“

 Na základe uvedeného zákonného ustanovenia a v súlade s ním Národnej rade Slovenskej republiky v 1. štvrťroku roka 2018

 Verejný ochranca práv predkladá

Správu o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2017, v ktorej uvádza svoje poznatky o dodržiavaní základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb orgánmi verejnej správy a svoje návrhy a odporúčania na nápravu zistených nedostatkov. Celú správu si môžete prečítať tu.

ARCHÍV VÝROČNÝCH SPRÁV

2016

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2016

Správa Kancelárie verejného ochrancu práv za obdobie kalendárneho roka 2016 (PDF)

2015

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2015

Správa Kancelárie verejného ochrancu práv o výsledkoch jej činnosti, hospodáraní a podmienkach pre jej činnosť v roku 2015 (PDF)
Príloha č.1 : Kancelária verejného ochrancu práv, Organizačná štruktúra
Príloha č.2 : Rezolúcia 1959 (2013) Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

2014

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014 (PDF)
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2014 (PDF)

2013

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013 (PDF)
Príloha k Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2013 (PDF)

2012

Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 (PDF)
Odporúčania verejnej ochrankyne práv adresované poslancom NR SR.


01.05.2012           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2011 do 31. decembra 2011.

20.05.2011           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2010 do 28. februára 2011.

30.03.2010           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2009 do 28. februára 2010.

06.04.2009           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2008 do 28. februára 2009.

26.03.2008           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2007 do 29. februára 2008.

04.04.2007           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2006 do 28. februára 2007.
 
06.04.2006           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 28. februára 2006.
 
06.09.2005           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2005 do 31. augusta 2005.
 
29.03.2005           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 28. februára 2005.
 
27.09.2004           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2004 do 31. augusta 2004
 
29.03.2004           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 1. marca 2003 do 29. februára 2004
 
22.09.2003           Správa o činnosti VOP (PDF)
Správa o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie od 27. marca 2002 do 28. februára 2003