Zákazky s nízkou hodnotou 2018

Aktualizácia 27.04.2018

Zákazka  

Dátum zverejnenia

Lehota na zasielanie ponúk

Na stiahnutie

Výkon funkcie zodpovednej osoby

27.4.2018

4.5.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2520

Implementácia GDPR

27.4.2018

4.5.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2519

Odborné služby pre oblasť verejného obstarávania       

23.4.2018

26.4.2018

Vyzva_ZsNH_2018_2521