Styk s dieťaťom

03.05.2007

"Dobrý deň! Rád by som sa Vás opýtal ohľadom styku s mojim synom. Súd stanovil, že sa môžem stretávať so synom jeden deň cez víkend a každý druhý týždeň jeden krát v týždni. Problém je v tom ( čo mi už robila aj predtým), že už druhý mesiac som nevidel syna, lebo čo vždy si prídem po neho ( robím v zahraničí, a chodím domov každý druhý týždeň)je chorý. Tak mi to urobila aj teraz, a keď som chcel náhradný termín, povedala mi, že ona za chorobu nemôže a tak nemá dôvod nejaký termín mi dať. Podotýkam, syn má skoro päť rokov a bývame v jednej dedine. Taktiež som sa chcel dohodnúť, že si ho budem brávať oba dni cez víkend, keďže vždy jeden víkend nie som doma. No neúspešne. Chcem sa tiež opýtať, od kedy je možné, aby som si mohol brávať syna domov na víkend, s tým, že by u mňa aj spal. Ďakujem.


KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:

Problematiku styku maloletého dieťaťa s rodičom upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode.

Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže. Na základe Vami uvedených skutočností súd len obmedzil styk maloletého dieťaťa s Vami na jeden deň cez víkend a každý druhý týždeň na jedenkrát v danom týždni.

Ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností.

Znamená to, že máte tiež právo podať na súd návrh na zmenu rozhodnutia alebo dohody o výkone rodičovských práv a povinností a domáhať sa styku s Vašim dieťaťom na celý víkend. Ak nedôjde k dohode medzi Vami a matkou maloletého dieťaťa, súd posúdi nové pomery a po úvahe rozhodne o výkone rodičovských práv a povinností.

Mgr. Igor Bálint

Zdroj: Zverejnené na www.babetko.sk
Zobraziť všetky