Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová nezadefinovala aktuálne odborné otázky a priority pre svoju činnosť na rok 2017 pre ukončenie jej 5-ročného mandátu začiatkom roka 2017


Na základe vlastnej iniciatívy verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej sú určené nasledovné prieskumy z vlastnej iniciatívy a organizačné zabezpečenie ich plnenia.

1. Prieskum postupu Mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom

Celú správu z prieskumu verejnej ochrankyne práv si môžete prečítať TU.