Podpora v nezamestnanosti

15.05.2007

"je pravda ,ze ak po nastupe do zamestnania po poberani rodicovskeho prispevku nie je odpracovanych 270 dni ,prepustena zena nema narok na podporu v nezamestnanosti"


KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV:

Zrejme ide o nie celkom korektnú informáciu, nakoľko konkrétne „obdobie 270 dní“ súvisí s nemocenským poistením a nie poistením v nezamestnanosti (je napr. rozhodujúcim obdobím pre vznik nároku na materské).

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti ustanovuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Vo všeobecnosti platí, že poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky.

Rozhodujúce je preto obdobie posledných 4 rokov, z ktorých ste museli byť poistená v nezamestnanosti najmenej 3 roky.

Domnievam sa však, že Váš problém súvisí skôr s tou skutočnosťou, že povinné poistenie v nezamestnanosti sa Vám v období čerpania rodičovskej dovolenky prerušilo (na jej čerpanie usudzujem z  formulácie otázky „po nástupe do zamestnania“). Uvedené obdobie, resp. jeho časť Vám zrejme v súčasnosti „chýba“ pre splnenie podmienky doby poistenia v nezamestnanosti.


Spracovala: Mgr. Janka Divincová


Zdroj: Zverejnené na www.babetko.sk
Zobraziť všetky