Vážení občania,
   vitajte na webe verejnej ochrankyne práv. Verím, že tu nájdete  
   potrebné informácie nielen o mojej činnosti, ale aj o činnosti Kancelárie
   verejného ochrancu práv, o jej pôsobnosti a právomociach, či o spôsobe,
   akým sa na nás môžete obrátiť so svojimi podnetmi.

   Želám si, aby tento štát fungoval pre ľudí a v zmysle demokratických 
   princípov dobrého vládnutia. Považujem to za mimoriadne dôležité a aj
   preto chcem výrazne prispieť k zlepšeniu činnosti orgánov verejnej
   správy. Svoju energiu a čas budem venovať predovšetkým tomu, aby bola
   naša krajina naozaj dobrým miestom pre život a aby sa tu ľudia cítili 
   lepšie.

                                                  Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.     
                                                        verejná ochrankyňa práv