Vážení občania,
vitajte na stránkach verejnej ochrankyne práv. Verím, že tu nájdete potrebné informácie nielen o mojej činnosti, ale aj o činnosti Kancelárie verejného ochrancu práv, o jej pôsobnosti a právomociach, či o spôsobe, akým sa na nás môžete obrátiť so svojimi podnetmi.


Želám si, aby tento štát fungoval pre ľudí a v zmysle demokratických princípov dobrého vládnutia. Považujem to za mimoriadne dôležité a aj preto chcem výrazne prispieť k zlepšeniu činnosti orgánov verejnej správy. Svoju energiu a čas budem venovať predovšetkým tomu, aby bola naša krajina naozaj dobrým miestom pre život a aby sa tu ľudia cítili lepšie.

                                                                                JUDr. Jana Dubovcová       
                                                                              verejná ochrankyňa práv